หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน เดือนกันยายน 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 3/2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2 /2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริาหรส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
-รายงานการประชุมพนักงาน- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)