หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
พระพุทธชินราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หลวงพ่อเชียงแสน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.buengphra.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อบต.บึงพระ โทร : 055-985-111 / งานป้องกันฯ โทร : 055-000-280 / กองสวัสดิการสังคม โทร : 055-001-142
1
2
3
 
 
 


นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์
ประธานสภา
 


นายวิโรจน์ เพชรนิล
รองประธานสภา


นายสมศักดิ์ บุญญาวงศ์
เลขานุการสภา
 
 


นายประทวน กันพัน
ส.อบต.หมู่ 1


นายทวีป ดอนจันทร์ไพร
ส.อบต.หมู่ 1


นายปัญญา สมศรี
ส.อบต.หมู่ 2


นายศักดา พันธ์สะอิ้ง
ส.อบต.หมู่ 2


นางสุวรรณี เจิรญศรี
ส.อบต.หมู่ 3


นายทวี ฮ้าวเครือ
ส.อบต.หมู่ 4


นายมานิต จากท่าโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 5


นายประดิษฐ์ โฉมสุข
ส.อบต.หมู่ 6


นายประเสริฐ นุชรุ่งเรือง
ส.อบต.หมู่ 6