หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 5/2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบีงพระ ครั้งที่ 4/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 3 / 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2 /2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่1 / 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริาหรส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 8 / 2562 [ 28 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารสวนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 7/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 6/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 5/2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 4/2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2