หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 6/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 5/2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 4/2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 3/2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2 /2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 1/2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 10/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 9/2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 8/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 7/2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2