หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2 /2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 1/2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 10/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 9/2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 8/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 7/2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ งค์การบริหารส่วนตำบลบึพงระ ครั้งที่ 6/2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึพงระ ครั้งที่ 5/2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 3 /2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2/2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2