หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ งค์การบริหารส่วนตำบลบึพงระ ครั้งที่ 6/2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึพงระ ครั้งที่ 5/2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 3 /2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 2/2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 4/2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครั้งที่ 1/2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
   1     (2)