หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส3 ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 ปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับและเงินสะสม ปี2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3