หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการ/ประการต่าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่) [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4