หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตามโครงการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองบึงพระ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แจ้งผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่กการให้บริการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3