หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รางานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่องการรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการเรืองร้องเรียน [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การรายงานเรื่องการรับเรีองราวการ้องเรียนของ อบต.บึงพระ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบิรหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
[ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริาหรส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2