หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
ประกาศ การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่ววนตำบล ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)