หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบิรหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
[ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริาหรส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่ววนตำบล ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
สายด่วน [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)