หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 128  
 
  (1)