หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศ ใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)     2