หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ ใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 9 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2