หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ ใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2