หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ ใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 9 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 9 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)