หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม 2563 พ.ศ.2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3      4