หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 12 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอยเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562ถึงเดือนธันวาคม 2562) [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3      4      5