หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 6 เดือน กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)     2      3