หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 64  
 
สรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 61  
 
   1      2      3      4     (5)