หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือ การปฏิบัติราชการด้านโครงสร้างพื้นฐาน


คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ


การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาศที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558


การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558


การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558


การรับเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาศที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาส ที่1 ปีงบประมาณ 2559


ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559


ประกาศ การรับเรื่องราวการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6